Mängd Råvara/produkt Info Leverantör
800 g laxsida    
  salt    
  napolen äppelspån    

Förberedelser

  • Förbered grillen för grillmetod 50/50.
  • Lägg laxen i Napoleons aluminiumform eller Napoleons grillkorg.
  • Salta laxen.
  • Lägg två nävar rökspån i Napoleons rökrör.

Tillagning

  • Placera rökröret på grillen och invänta rök från rökspånen.
  • Placera laxen vid sidan om värmekällan och tillaga laxen på ca 100 C.
  • Laxen är klar efter ca 30 minuter.

Servering

  • Servera tillsammans med en sallad.